Apple står overfor alvorlige problemer med at overholde EU’s Digitale Markeder Act (DMA)

Apple står overfor alvorlige problemer med at overholde EU’s Digitale Markeder Act (DMA)

EU-kommissionen har i år anklaget Apple for ikke at leve op til kravene i den nye Digitale Markeder Act (DMA), der trådte i kraft i marts. Trods flere ændringer og tilpasninger i App Store er EU ikke tilfreds med Apples indsats og anser deres overtrædelser som “meget alvorlige”. Apple risikerer nu en bøde på op til 1 milliard dollars, hvilket svarer til 5% af deres gennemsnitlige daglige globale omsætning.

 

Hvad er Digital Markets Act (DMA)?

DMA er en lovgivning indført af EU for at sikre retfærdige og åbne digitale markeder. Loven retter sig mod store teknologivirksomheder, som anses for at have en “gatekeeper” rolle, herunder Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft og ByteDance. Loven kræver, at disse virksomheder åbner deres økosystemer og giver udviklere og brugere mere frihed og flere muligheder. Det betyder blandt andet, at app-udviklere skal kunne lede brugere til eksterne tilbud uden ekstra omkostninger og uden om app-butikkerne.

 

Apple’s tilpasninger og EU’s kritik

I marts, med lanceringen af iOS 17.4, annoncerede Apple flere ændringer i App Store for at leve op til DMA-kravene. De reducerede blandt andet kommissionen for udviklere og tillod distribution af iOS apps uden for App Store. Trods disse ændringer mener EU, at Apple ikke har opfyldt alle krav, især hvad angår “steering” reglerne, der tillader udviklere at lede brugere til eksterne betalingsløsninger uden gebyrer  .

Margrethe Vestager, EU’s konkurrencekommissær, har udtalt, at de foreslåede ændringer fra Apple ikke lever op til forventningerne. EU har iværksat en undersøgelse for at vurdere, om Apples ændringer er tilstrækkelige, og om nødvendigt vil der blive udstedt en bøde .

 

Apples svar og fremtidige udfordringer

Apple har gentagne gange hævdet, at de overholder DMA. I en høring i marts udtalte Apples advokat, Kyle Andeer, at ændringerne er foretaget med brugernes oplevelse i fokus og i overensstemmelse med virksomhedens værdier . Apple har foretaget yderligere justeringer af deres oprindelige plan, herunder ændringer i Core Technology Fee strukturen og tilføjelse af webdistribution .

 

Trods Apples forsikringer er EU fortsat skeptisk. Hvis undersøgelsen konkluderer, at Apple ikke har opfyldt kravene, kan de stå over for betydelige økonomiske sanktioner. Derudover kan Apple forvente lignende udfordringer i andre regioner, som Japan, hvor nye antitrustlove også er på vej  .

 

Konklusion

Apple står over for alvorlige udfordringer i forhold til at leve op til de nye krav i DMA. EU’s insistering på fuld overholdelse af loven betyder, at store teknologivirksomheder som Apple skal fortsætte med at tilpasse sig for at undgå bøder og yderligere sanktioner. Dette kan have vidtrækkende konsekvenser for, hvordan digitale markeder fungerer i fremtiden, og det er en udvikling, som både brugere og udviklere bør følge nøje.

Tilbage til blog

Indsend en kommentar